KAJIAN INDEKS KETERLIBATAN PENJAWAT AWAM 2018


     
     
     

 

 

Soal selidik ini bertujuan untuk mengukur tahap keterlibatan penjawat awam (employee engagement) dalam Perkhidmatan Awam dan faktor-faktor yang menyumbang kepada keberkesanan organisasi dan kesejahteraan penjawat awam.

 

Anda dipohon untuk menjawab soalan yang dikemukakan secara jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang dikemukakan adalah SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan ini sahaja. Kerjasama dan perhatian anda meluangkan masa menjawab soal selidik ini amat dihargai dan diakhiri dengan ucapan ribuan terima kasih.

 

 

PENERAJU TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

 

 

PASUKAN KAJIAN

Jabatan Perkhidmatan Awam

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

 

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM


 

 

 

 

 

Soal Selidik 0% telah diselesaikan oleh anda
0%
100%
MAKLUMAT ORGANISASI

* MANDATORI

*. Nama Agensi/Kementerian tempat anda bertugas: