KESIHATAN MENTAL

Orang ramai sering mengaitkan kesihatan mental dengan penyakit mental tetapi kenyataan ini adalah kurang tepat. Kesihatan mental berkait rapat dengan kehidupan kita. Ia merangkumi perasaan, fikiran dan tingkahlaku dalam diri sendiri, kemampuan untuk berinteraksi secara sihat dengan orang lain, kumpulan dan persekitarannya serta bagaimana seseorang itu mengendalikan tanggungjawab, cabaran dan tekanan yang timbul dalam kehidupan seharian.
Ia juga merujuk kepada keadaan di mana seseorang individu menyedari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan seharian, boleh bekerja dengan produktif, dan boleh menyumbang kepada masyarakat

Kesihatan Mental vs Kesihatan Fizikal

Kesejahteraan mental boleh memberikan kesan terhadap kesihatan fizikal. Penyakit mental yang serius boleh memberikan impak terhadap kehidupan. Individu yang menderita atau mengalami masalah mental biasanya kurang mengambil berat dari perspektif fizikal mereka. Berdasarkan kajian, kesan penyakit mental dalam kehidupan adalah lebih besar daripada risiko-risiko lain seperti merokok, obesiti dan kencing manis.
Kesihatan serta penyakit mental dan fizikal merupakan sebahagian daripada kehidupan yang penting dan saling berkaitan di antara satu sama lain.
Stres yang tidak dapat dikawal akan mengakibatkan gangguan emosi, masalah tingkah laku, perubahan personaliti.
Keadaan ini menambahkan lagi risiko penyakit mental dan fizikal. Sebarang penyakit atau gangguan fizikal boleh memberi kesan emosi terhadap individu dan ahli keluarganya.

Apa Itu Kecelaruan Mental

Kecelaruan mental adalah gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik.

Di peringkat global, 10-20% individu mengalami penyakit mental (WHO). Anggaran 450 juta orang mengalami gangguan mental, menjadikan gangguan mental antara punca utama penyakit dan hilang upaya di seluruh dunia. Sejak tahun 2019, dianggarkan 1 dalam 8 atau 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan penyakit mental. Menurut WHO lagi, kadar kemurungan dan anzieti meningkat sebanyak lebih daripada 25% pada tahun pertama pandemik COVID-19. Berdasarkan dapatan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi (NHMS) pada tahun 2019, didapati hampir 500,000 masyarakat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas mengalami kemurungan.

Kesejahteraan Psikologi

Keupayaan menguruskan kehidupan dan pekerjaan yang baik. Ia mempengaruhi kesejahteraan mental dan fizikal seseorang dengan meningkatkan produktiviti dan kualiti hidup.