Saringan Penilaian Kesihatan Pesakit (PHQ-9)

Ujian PHQ-9 adalah ujian pelbagai guna yang direka untuk penyaringan, mendiagnosis, pemantauan dan mengukur keseriusan kemurungan. Anda boleh membuat penilaian kesihatan kendiri dengan dibantu oleh Pegawai Psikologi dan dinilai oleh doktor jika anda mengenal pasti sebarang masalah yang dialami sehingga mengganggu mood, emosi, fungsi anda di tempat kerja, melaksanakan tugasan di rumah atau bergaul dengan orang lain.

Teruskan