Saringan Stres, Kebimbangan dan Kemurungan (DASS-21)

Ujian DASS-21 digunakan untuk mengukur simptom Stres, Kebimbangan dan Kemurungan individu. Ia merupakan saringan awal berdasarkan gejala yang dialami dalam tempoh satu minggu yang lepas.

Teruskan